top of page
פוסטים אחרונים

סופשנחת

הבידוד הניח את הדובדבן לחיים שנהיו קצפת לפני חודשיים מאז שתיקון עולם חזר לארוז. ריצות רומנטיות עם עצמי קלמן ואסף מדובבים את הראש מעליהם, בעיקר בהליכה אחורנית לכיוון השקיעה צלילי קשתיות, הריוניות ודעתניות עצבניות, ומעל כולנו כיפתוש ברזל. טוב, כן פליז נבידאד בן חמישים ואלביס נבר די #סופשנחת


Elvis Presley, Martina McBride - Blue Christmas
בידודוש פאר אקסלנס, צלילה לקרומים דמיוניים של חלבון השפה. "ביחס לרפואת המינים, היה למושגים "קונסטיטוציה" [ברפואה יוונית-מערבית קונסטיטוציה מוגדרת על פי הלחות הדומיננטית, ברפואה הסינית מוגדרת הקונסטיטוציה על פי האלמנט הדומיננטי] "מחלה אנדמית" ו"אפידמיה", גורל ייחודי במאה ה-18". יש לחזור לסידנהם ולכפל המשמעות הטעון במה שלימד אותנו: מי שהיה חלוץ החשיבה המסווגת הגדיר בה בעת גם את מה שהיתה יכולה להיות תודעה היסטורית וגיאוגרפית של המחלה. ה"קונסטיטוציה" של סידנהם אינה טבע אוטונומי, אלא קומפלקס – שכמוהו כקשר הארעי – של מכלול מאורעות טבעיים: איכויות הקרקע, אזורי אקלים, גשם, יובש, מוקדים של מגפה, בצורות; במקרים שבהם כל אלו אינם מסבירים את התופעות הנצפות אין להידרש לתכונותיו של מין ברור בבוסתן המחלות, אלא לגרעין נסתר וכמוס באדמה...לקונסטיטוציות כמעט שאין סימפטומים משל עצמן: הו מוגדרות על ידי התעקת מיקומם של דגשים, על ידי התקבצויות בלתי צפויות של סימנים ועל ידי תופעות חריפות יותר או עדינות יותר – במקום אחד תהיינה הקדחות אלימות ויבשות, במקום אחר יהיו הנזלת והתפליטים הנסיובים תכופים יותר; בקיץ חם וארוך בצקות הקרביים מרובות מבדרך כלל ועיקשות יותר. כך בלונדון, מיולי עד ספטמבר 1661...... לא כל קונסטיטוציה היא אפידמיה; אך האפידמיה היא קונסטיטוציה בעלת גרעין צפוף יותר, בעלת תופעות קבועות והומוגניות יותר. רבות התווכחו בשאלה אם רופאי המאה ה-18 עמדו על טבען המדבק ואם ביקשו לברר את טיבו של הסוכן המפיץ אותן... [הולדת הקליניקה/מישל פוקו פרק 2: תודעה פוליטית; רסלינג, תרגום: נועם ברוך, עריכה: ד"ר דני פילק]

שפת המסכים, ראש אחד הרבה מסכים מתעכלים לפי תולעת שכזה צמוד לגוף לכסא הכי רדיקלי שיש כאילו את רדיקלית אני פי מיליון אתה פי מיליון אני פי עשרה מיליון ובשניונת התלבטות בין אחד עשר עשרים או מאה משחילה את הטריליארד #סופשנחת


JahZee - Move On


Comments


ארכיון
Follow me
  • SoundCloud Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Basic Square
  • Tumblr App Icon
  • Blogger App Icon
  • Pinterest App Icon
bottom of page