top of page
פוסטים אחרונים

סופשנחת

רגע רגע תל אביב #סופשנחת

‎Vardhan Le Zuz attending ‎הפנינג! ספר ההיסטוריה החשוב הגדול והטוב ביותר שנכתב אי פעם בעולם‎ with Yael Fibak Ilan and Nessy Harari at ‎‎הבית האדום‎‎‎. January 5 at 7:29pm · Tel Aviv · לי אין פחד אני חיה את העובדות אמרה יעל שלמזלי הרב מתקשרת בתדר של נסי ככה אנחנו יכולים לרוץ קדימה מהאבסטרקטי הטהור לקונקרטי של בלבלת השתלבות בתלם משחקי חברה בהפקת פרק בהיסטוריה האדומה של תל-אביב #סופשנחת #ספרהיסטוריהחשובגדולוהטובביותרשנכתבאיפעםבעולם #LongestRedHouseMixlist #הביתהאדום

The Jimi Hendrix Experience - Red House

Vardhan Le Zuz shared Keren Katz's photo — attending ‎הפנינג! ספר ההיסטוריה החשוב הגדול והטוב ביותר שנכתב אי פעם בעולם‎ at ‎‎הבית האדום‎‎. · Tel Aviv · מיקום הכיור מול החלון הדרומי בול על שמש חורף צהריים. מדליק דוד שיהיה לי מים חמים ומסדר עצמי לשלב שמטלת רחיצתו תענוג רפואי. מושך ומושך עד שנפלט וווווושששש למקלדת ול IMEMINE שהשאיר נסי על הפסנתר. אולי להתחיל בגיטרה? שם תזכורת לקייטנה קו קו תרנגוליקו, שם מייצרים משחק חברתי שיתאים גם לילד של חלקנו #סופשנחת #ספרהיסטוריהחשובגדולוהטובביותרשנכתבאיפעםבעולם #LongestRedHouseMixlist #הביתהאדום

Vardhan Le Zuz added 3 new photos — attending ‎הפנינג! ספר ההיסטוריה החשוב הגדול והטוב ביותר שנכתב אי פעם בעולם‎ with Keren Katz and 2 others at ‎‎הבית האדום‎‎. שקיעה בבית האדום, מישהי שעוסקת בעתיקות שקרן מצאה לה את הארנק באה להעניק לה טבעת משובצת ונעלמה במסתורין משאירה ניחוח מסתורי שרלוק הולמסי שגם לו חוגגים יומלדת יחד עם קרן, חגי ותומר. הוי, כמה נחמד פה בקייטנה. מסתבך עם הרשימה. מסתבך עם הכתיבה יאללה תמונה איזה תמונה עסוקים פה בהפקה איך לא הבאתי את יעל איך. בסדר #סופשנחת מוסכם עלינו שאנחנו לטווח ארוך. סלפי קרן במעגלמשגרשיר עם בית בֿחוץ ופיל בפנים מטווחת שיר ל#רשימתשיריביתאדומגדולהבעולם סלפי ערן במעגלמשגרשיר עם בית בֿחוץ ופיל בפנים מטווח שיר ל#רשימתשיריביתאדומגדולהבעולם סלפי חגי במעגלמשגרשיר עם פיל בֿחוץ ובית בפנים מטווח שיר ל#רשימתשיריביתאדומגדולהבעולם סלפי חגי #ספרהיסטוריהחשובגדולוהטובביותרשנכתבאיפעםבעולם #LongestRedHouseMixlist #הביתהאדום

ארכיון
Follow me
  • SoundCloud Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Basic Square
  • Tumblr App Icon
  • Blogger App Icon
  • Pinterest App Icon
bottom of page