top of page
פוסטים אחרונים

י"ג; חצי קאטה; סיכום גרסה 2


תנועות 1-6

תנועות 7-11

תנועות 12-14

תנועות 15 -21 סיום רבע קאטה

תנועות 22-31

תנועות 22-29

תנועות 28-34

תנועות 35-41

תנועות 41-43

תנועות 44-51

תנועות 51-60 חצי קאטה

בקרוב

------------------------------------

1 עמידת מוצא 12 זרועות לצידי הגוף, רגליים מקבילות ברוחב כתפיים

2 הפרדת ארץ שמיים 12 תנועה אגן-זרועות מקבילות לג1 נעצרות בג2

3 סביבון סוב סוב 12 אגן-זרועות מקבילות נעים לשעה 3 בגובה 1 ממשיכות ל-12 בגובה 4, עקב כף רגל ימין זז 45 ל-9 אצבעות כ"ר ל-1. ידיים ממשיכות ל-9 בגובה 1. 4 לו 12 גובה 1, הסתה משעה 9 בוהן כף יד שמאל לשמיים 5 צ'י 12 ימין ג3 לוחצת על שמאל. רגל שמאל צעד קדימה 6 מרפק שמאל לפיפה ימין 3 פניה בעזרת העברת משקל לימין, אצבעות כף רגל שמאל 45 ל-3 , העברת משקל לשמאל וצעד קטן ימין לשעה 3. זרועות ברוחב עץ: ימין בג2 ושמאל ג4 7 צאי 3 ימין יורדת לג3 שמאל עולה לג2 8 פאנג 3 Ward Off זרועות לג1 שעה 4, אצבעות כף יד שמאל נוגעות באמת ימין

9 לו 3 Rollback זרוע שמאל לוחצת ימין ג2 10 צ'י 3 Press זרוע שמאל לוחצת ימין ג3 11 גלגל האן 3 גלגל בזרועות מג1-ג4-ג1 ג2 12 צליפת שוט בודד 3, 11 8 העברת משקל לשמאל, אצבעות כף רגל ימין לשעה 11. כף יד ימין כמקור לאדמה. כרית כף יד שמאל צמודה לכרית כ"י ימין. העברת משקל לרגל ימין. כף רגל שמאל לשעה 6, אצבעות ל 8. זרוע שמאל עוקבת אחר תנועת רגל שמאל 13 פתיחה תפיסה 8 ממצב צלחת פתוחה ימין ג2 שמאל ג3 לתפיסת כדור בגובה 4. כף ימין למעלה 14 פנימית גובלן סבסוב פרחים בקנה 12 משקל לימין. אצבעות כ"ר שמאל ל-12. משקל לשמאל. רגל ימין צעד ל-12, אחיזת הכדור נפתחת לדחיפה ומתהפכת כף שמאל לג2 גב כ"י ימין לאדמה ג4 גב כ"י לשמיים. שמאל קדימה ל-12, רוחב כתפיים. כ"י ימין לג2 כ"י שמאל ג4. 15 עגורה בצריח 12 ימין ושמאל נזרקות ל- 10ג1. בוהן ימין לשמיים בוהן שמאל לאדמה. זרועות עוברת ל-12 . שמאל כרית כף יד לפנים, בוהן לשמיים ג1. כרית ימין לאדמה ג4. זרועות נזרקות ל-2 ג1. בוהן שמאל לשמיים, בוהן ימין לאדמה. [כפות מתהפכות לכיוון הפנים ג1, שתי בוהנות לשמיים] 16 זרוע ימין קדימה הברש ברך שמאל 9 העברת משקל לימין. כף יד ימין דרך הרקה. סיבוב עם עקב שמאל, אצבעות ל-9, יד שמאל 17 שלושה צעדים קדימה 9 העברת משקל שמאל, רגל ימין מתקדמת, יד שמאל עולה ל-1 נשלחת ל-9 מאחורי הרקה, העברת משקל ימין, רגל שמאל מתקדמת, יד ימין עולה ל- 1 נשלחת ל-9 מאחורי הרקה, רגל ימין מתקדמת יד שמאל עולה ל-1 נשלחת ל-9 מאחורי הרקה 18 פיפה שמאל 9 רגל שמאל קדימה זרוע שמאל ג2, ימין ג4 19 זה שעולה וזה שיורד, 7-8 זרוע ימין נשלחת ל 7-8, אצבעות רגל שמאל סובבות ל 7-8, רגל ימין נצמדת לרגל שמאל, משקל עובר לרגל ימין רגל שמאל וזרוע שמאל קדימה. 20 אגרוף בימין, דלתות מסתובבות 7-8 אגרוף ימין, פנים כף יד שמאל משתחלת ממעלה אמה ימין תחתיה, גב כף יד שמאל צמוד לחלק החיצון. ציר מסתובב קדימה ואחורה 21 סיום רבע ראשון

סגירת חתול ידיים מוצלבות 12 העברת משקל לימין, העברת משקל לשמאל בחתול. אצבעות כף ימין לכיוון 12. כרית כף יד שמאל ג1 פונה לפנים (בוהן בשעה 9) זרוע ימין לרוחב הגוף מתחת למרפק שמאל ג3. צעד ימין, העברת משקל ימין צעד שמאל , יד ימין לג1. ימין חיצונית. בוהן ימין, זרת שמאל ,נפגשים באזור מפרק כף היד 22 רבע שני נמרה בהר 4-5 עקב ימין נשלחת אחורה, אצבעות ימין 4-5 אגן מסתובב, אצבעות כ"ר שמאל 4-5 זרוע שמאל ג2 לשעה 4-5. זרוע ימין יורדת ועולה ל ג-2. כפות ידיים מסתובבות מגב לכריות לפנים.

23 פינג פונג 10-11 4-5 הברש ברך שמאל, שלח זרוע ימין דרך הרקה לשעה 10-11, סובב כפות ידיים בג2, משקל על רגל שמאל, עקב רגל ימין ל 4-5 אגן מסתובב אצבעות כ"ר ימין ל 4-5 ,שלח זרוע שמאל דרך הרקה קדימה הברש ברך ימין עם יד ימין. 24 פיפה צאי ימין 4-5 כף יד נמשכת/מתהפכת מגב לכרית לפנים בג2

25 פנג 4-5 26 לו 4-5 27 צ'י 4-5 28 אן 4-5 29 צליפת שוט בודד 10-11 30 יישור, גריפה, אגרוף מרפק שמאל 9 העברת משקל לשמאל. תיקון עם רגל ימין ל-9. עמידת חתול שמאל. אגרוף ימין תחת מרפק שמאל 31 להדוף את הקוף צעדים אחורה 9-3 שלושה צעדים אחורה. רגל שמאל אחורה, זרוע שמאל דרך רקה קדימה, ר' ימין אחורה, ז' ימין ד"ר קדימה, ר' שמאל אחורה, ז' ימין ד"ר קדימה 32 כנפיים של קרמבו 7- 8 זרוע ימין עולה מג5 לג1 וחזרה לג5. זרוע שמאל עולה (!) וסובבת במלואה. חתול ימין, אצבעות רגל שמאל ל-7-8. מתייצב לעמידה מלאה זרוע ימין ג5 שמאל ג1 33 פתיחה, תפיסה, סבסוב 7- 8 34 פנימית גובלן, פרחים בקנה 12 35 עגורה בצריח 12 36 זרוע ימין קדימה הברש ברך שמאל צוללים קדימה 9 37 מניפה דרך הגב, חתול בימין ואגרוף ימין לרקה 3-9 38 אגרוף שמאל לרקה וחסימה בצעד לאחור 9-3 39 אגרוף ימין לבטן וגריפת מפרש 40 פנגלוצ'יאן בשלושה צעדים 3 41 צליפת שוט בודד 12 42 עננים 12 שלושה צעדי עננים 43 צליפת שוט בודד 9 44 שמאל בחתול, שיוף יד ימין ביד שמאל 9 45 עלה על הסוס בימין 9 משקל על שמאל. גב כף יד שמאל מחליק מזרוע-אמה ימין ומגנה על הראש. ימין מכה מקבילה לברך. רגל בועטת 46 עלה על הסוס בשמאל 9 משקל על ימין. גב כף יד ימין מחליק מזרוע-אמה שמאל ומגנה על הראש. שמאל מכה מקבילה לברך. רגל בועטת 47 סבוב ובעיטת עקב שמאל 3 רגל שמאל חוזרת אחר הבעיטה מאחורי עקב ימין. ירידה קלה והעברת משקל לימין ובעיטה בעקב שמאל 48 צעד והברשת ברך 3 הברשה ביד שמאל ברך שמאל. העברת משקל לשמאל וצעד בימין, יד ימין נשלחת קדימה 49 שתילת אורז 3 משקל על ימין שתי זרועות בגובה 5 נמוך 50 בוקס לביצים 3 רגל שמאל מדלגת גופה. יד שמאל מגנה על לחי ימין. ימין, אגרוף בוהן למטה, יורד מג1 לג5 51 סבוב פרפר 9 העברת משקל לימין, סבוב כף רגל עם אצבעות, העברת משקל לשמאל 52 מברג פיליפס 9 יד ימין ורגל שמאל, כף ימין מחליקה על אמת שמאל

53 עלה על הסוס 9 שמאל מקובעת, ימין בועטת

54 2-3 משיכה אחורה של רגל ימין, מרפקיה בימין מגנה ואגרוף בשמאל

55 9 שינוי כוון,חתול, ירידה

56 4- תנועה כמו 54, מרפקיה בשמאל מגנה ואגרוף בימין

57 גשטלט 9 סיבוב אגרוף דרך רקה שמאל, חילופי ידיים בימין, בעיטת עקב ימנית

58 שבירת לבנה 9 ברכיה בימין

59 במבינו 11 שינוי כיוון, שני אגרופים לרקות

60 שב כמו סלע 12

61 בעיטת להב בשמאל 12 להתרומם. משקל על ימין

62 6 סבוב, העברת משקל לשמאל, בעיטת עקב פנים ימין

63 זה שגורף וזה שמכה 7- העברת משקל לימין, עמוד חסום הכה, שמאל קדימה

64 דלתות מסתובבות 7-

65 ידיים מוצלבות 12 סבוב סוף החצי השני

----

סיכום וקישורים לנסיונות קודמים

ארכיון
Follow me
  • SoundCloud Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Basic Square
  • Tumblr App Icon
  • Blogger App Icon
  • Pinterest App Icon
bottom of page